Léčba neplodnosti

Úvodní slovo o společnosti

Vítejte na stránkách Iniciativy pro asistované početí (Assisted Conception Taskforce – ACT)

Poskytování podpory v průběhu celého procesu asistované reprodukce

Usilujete o početí dítěte už příliš dlouho?

V dnešní době na celém světě nacházíme až jeden partnerský pár ze šesti, což je 90 milionů lidí, kterým se v průběhu jednoho roku pokusů nepodaří otěhotnět. Mnoho z těchto lidí cítí, že jedinou cestou pro ně může být některá z metod umělého oplodnění (in vitro fertilizace -IVF), které jsou jednoduché a efektivní a mohou podstatně zvýšit Vaše šance na otěhotnění. Více se dozvíte v textu ACT Průvodce.

Nejste sami

Jeden ze šesti partnerských párů na celém světě nedokáže navzdory úsilí po dobu jednoho roku počít potomka. Přestože existují jednoduché a efektivní metody léčby, až 94% z těchto párů pomoc nevyhledá.

Mnoho lidí nehledá potřebnou pomoc (která v první fázi nemusí nutně být specializovaná a sofistikovaná) protože mají pocit, že jediným řešením pro ně je některá z metod mimotělního oplodnění – IVF. Někteří mají take strach ze samotného vyslovení diagnózy “neplodnost”, když se v podstatě jedná jen o obtíže při početí dítěte a k dosažení úspěchu potřebují “pouze” odbornou pomoc. Ti, kteří hledají pomoc však někdy považují celý proces za zdlouhavý a složitý a často se vzdávají

Pokud patříte mezi zmíněnou 1/6 partnerských párů, mohou Vám tyto stránky poskytnout zdroj informací pro každý krok na cestě za vytouženým otěhotněním.

Váháte s hledáním pomoci?

Důvodů takové reakce je řada a jsou velmi rozličné, ale už samotné označení páru nebo jednotlivce jako “neplodný” a strach z této diagnózy některé z nás odrazuje od hledání lékařské pomoci, kterou bychom potřebovali – navzdory skutečnosti, že moderní léčebné metody jsou jednoduché a efektivní a drtivé většině léčených párů přinesou úspěch.

Hledání pomoci…

Některým párům, hledajícím pomoc, se léčení neplodnosti může zdát natolik komplikované a nepřehledné, že se jednoduše vzdají. Jako odpověď na tuto situaci byla zformována Iniciativa pro asistované početí (Assisted Conception Taskforce -ACT), která má poskytovat rady a informace a pomáhat vést páry, které mají obtíže s otěhotněním celým terapeutickým procesem. ACT se skládá z Řídícího výboru (Steering Committee) a Širší členské iniciativy (Wider Membership Taskforce), kde jsou zastoupeni čelní představitelé pacientských oganizací i zdravotničtí profesionálové z vice než 20 zemí celého světa. Jak už název napovídá, ACT má za cíl (i) pomáhat těm, kdo mají obtíže s otěhotněním (ii) podněcovat léčebná zařízení k naplňování principu Charty ACT, která načrtává globální principy péče ve zmíněné oblasti.